transavia boeing
#teamthuisbrengers

Win een trip naar de Boeing-fabriek in Seattle

We krijgen een nieuw vliegtuig: een Boeing 737-800!
En jij kunt die samen met een vriend of vriendin vanuit Seattle thuisbrengen.


Ja, ik wil kans maken om onderdeel te zijn van team thuisbrengers!Deel met je vrienden

Deel dit op FacebookDeel dit op Twitter
#teamthuisbrengers

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de door Transavia Airlines C.V. (hierna: “Transavia”) georganiseerde “Teamthuisbrengers” actie hierna te noemen: “Actie”.

1. Deelname
Door het drukken op de knop ‘verstuur gegevens’ op de website ‘Teamthuisbrengers.nl’ neemt u deel aan de Actie en door deelname aan de Actie gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

 • Deelname aan deze Actie staat open voor iedereen die woonachtig is in Nederland en 18 jaar of ouder is.
 • Medewerkers van Transavia en personen die organisatorisch betrokken zijn bij de Actie, mogen niet deelnemen aan de Actie.
 • Een deelnemer mag maar 1x deelnemen aan de loting. Als een deelnemer zich toch meer dan 1x inschrijft, bijvoorbeeld door gebruik te maken van verschillende e-mailadressen, behoudt Transavia zich het recht voor deze deelnemer van verdere deelname uit te sluiten.
 • De gegevens van de deelnemer - naam, emailadres en telefoonnummer - moeten naar waarheid ingevuld zijn.
 • Direct na de campagne worden de gegevens van de deelnemers verwijderd, tenzij de deelnemer zich heeft opgegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief.


2. Speelwijze
Deze campagne is alleen online beschikbaar. Op 30 januari 2018, om 8.00 uur zal de website ’teamthuisbrengers.nl’ online worden gezet. Tot 14 februari 2018 23:59 uur kan er aan de Actie worden deelgenomen door gedurende voornoemde periode naar deze website te gaan, naam, telefoonnummer en e-mailadres in te vullen en op de knop ‘verstuur gegevens’ te drukken.


3. De Selectie van de winnaars
 • De winnaars zullen door middel van een loting worden aangewezen.
 • Transavia zal de gegevens van de deelnemers verzamelen in een Excelsheet. Door middel van een formule – wordt op een onafhankelijk wijze – de winnaar geselecteerd.
 • De eerste mogelijke prijswinnaars worden geselecteerd tijdens de eerste trekking op 15 februari 2018, 11.00 uur.
 • De winnaars worden door Transavia per e-mail en telefonisch geïnformeerd op 15 en 16 februari 2018.
 • De winnaar moet de prijs binnen 24 uur accepteren, nadat door Transavia de mail als bedoeld onder de voorgaande bullet is verstuurd, of het bericht telefonisch heeft ingesproken. Accepteert de winnaar de prijs niet, of reageert de winnaar niet binnen de genoemde 24 uur, dan komt haar/zijn recht op de prijs te vervallen en zal de prijs opnieuw worden verloot onder de overige deelnemers.
 • Er worden 3 winnaars geselecteerd.


4. Filmopnames
 • Met het aannemen van de prijs gaat de winnaar akkoord dat zijn/haar reis gefilmd gaat worden in de rol van figurant, geïnterviewde dan wel prijswinnaar én dat Transavia deze filmopnames kan gebruiken voor interne en externe doeleinden.
 • Bij externe doeleinden kan het bijvoorbeeld gaan om het gebruiken van dit materiaal voor openbare bekendmaking op het internet ten behoeve van de Boeing campagne in Nederland en Transavia producten in de vorm van een film en ander beeldmateriaal; Transavia’s website, social media (zoals o.a. Facebook en YouTube) pre-rolls en digitale banners.
 • De winnaar draagt onvoorwaardelijk en zonder tijdslimiet akkoord, alle (intellectuele eigendoms) rechten ten aanzien van voornoemde opnamen, over aan Transavia.
 • De winnaar zal geen aanspraak maken op enige vergoeding (in wat voor een vorm dan ook) voor het door Transavia gebruiken van voornoemde opnamen.


5. Deelnemer
De deelnemer en zijn medereiziger moeten beide 18 jaar en ouder zijn. Transavia heeft het recht om deze leeftijden te checken voor vertrek.


6. Prijs
De deelnemer kan de volgende prijs winnen.
Een reis voor 2 personen bestaande uit:
 • 2 x een vliegticket naar Seattle met één van onze partner airlines. De deelnemer mag zelf iemand uitkiezen die met hem of haar meereist. Deze medereiziger moet ook 18 jaar en ouder zijn.
 • 3x of 4x hotelovernachting (afhankelijk van vertrektijd vliegtuig) in Seattle met ontbijt.
  De winnaar en zijn gekozen medereiziger slapen gezamenlijk op een hotelkamer.
 • Reisduur: van zaterdag 31 maart 2018 of zondag 1 april 2018 tot en met woensdag 4 april 2018.
 • Daggeld voor o.a. lunch en avondeten t.w.v. $ 100.- (p.p.) per winnaar en zijn medereiziger per dag. In totaal maximaal 3 dagen, overige dagen is eten geregeld.
 • Een rondleiding samen met onze crew in de Boeing-fabriek.
 • Een retourvlucht met het nieuwe Transavia Boeing 737-800 naar Schiphol Airport.
 • De prijs is exclusief vervoer van en naar Luchthaven Schiphol.
 • Deze prijs is exclusief reisverzekering


7. Periode reis
De reis staat nu gepland tussen 26 maart 2018 tot en met 20 april 2018. De reis zal in totaal 6 dagen duren. Waarvan 2 dagen voornamelijk in het vliegtuig en waarvan ongeveer 4 dagen in Seattle (afhankelijk van vliegtijden). Transavia zal op maandag 5 maart 2018 de definitieve data communiceren naar de winnaars. Het kan zijn dat de planning verschuift, omdat de planning bij Boeing niet gehaald wordt. We houden de winnaar direct op de hoogte van de planning. 

De voorlopige data van de reis is vertrek zaterdag 31 maart 2018 of zondag 1 april 2018 tot en met donderdag 5 april 2018, hieraan kunnen geen rechten worden verbonden. Als blijkt dat de winnaar niet kan op de uiteindelijk door Transavia in overleg met Boeing vastgestelde datum, dan dient de winnaar de prijs terug te geven en kan hij/zij geen aanspraak maken op een andere prijs en/of enige vergoeding.


8. Voorwaarden prijs
 • De winnaar en zijn/haar partner moeten samen reizen en wanneer de boeking gemaakt wordt, kan deze niet meer veranderd worden.
 • Genoemde data zijn onder voorbehoud van wijzigingen, aan de vluchttijden kunnen geen enkele rechten worden ontleend.
 • Gewonnen prijzen zijn niet overdraagbaar, noch inwisselbaar voor enige geldprijs.
 • In totaal wordt er 3 x de prijs weggegeven. De 3 prijzen samen hebben een totaalwaarde van ongeveer 10.000 euro.
 • Over dit bedrag wordt kansspelbelasting afgedragen. Transavia neemt het volledige bedrag van de Kansspelbelasting voor haar rekening en zorgt voor afdraging hiervan aan de Belastingdienst.
 • Op deze reis zijn – voor zover relevant - de Tariefsvoorwaarden en de Algemene Vervoersvoorwaarden van Transavia Airlines C.V. van toepassing.
 • Winnaars zijn zelf verantwoordelijk voor het in het bezit zijn van geldig paspoort en een reisverklaring voor de VS en het hebben van een reisverzekering met adequate dekking.


9. Aansprakelijkheid
 • Transavia is niet aansprakelijk voor eventueel uit de Actie voortvloeiende schade.
 • Transavia is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijs. Mocht de prijs om wat voor reden dan ook niet voldoen aan de verwachtingen van de prijswinnaars, dan heeft de prijswinnaar geen recht op enige vergoeding, in welke zin dan ook.
 • Transavia verleent geen garanties op de door hen te verstrekken prijs.
 • Over de uitslag van de trekking kan niet worden gecorrespondeerd.


10. Overige
 • Transavia handelt in overeenstemming met de “Gedragscode promotionele kansspelen 2014. Een ieder die van mening is dat deze Actie niet aan deze Gedragscode voldoet, kan een klacht indienen. bij Transavia op http://www.transavia.com/hv/main/service?id=vragenklachtenensuggesties.
 • Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing.
 • Voor deze actie gelden voorts de privacybepalingen zoals Transavia die hanteert. Deze bepalingen zijn te vinden onder Privacy.
 • Transavia heeft te allen tijde het recht de Actie aan te passen, stop te zetten en/of deelnemers die misbruik maken van de Actie uit te sluiten. Transavia is gerechtigd om de Actie zonder vooraankondiging eerder dan aangegeven te beëindigen en/of de duur van de Actie te verlengen.


Transavia Airlines C.V.
Piet Guilonardweg 15, gebouw TransPort
1117 EE Schiphol Airport

transavia

Helaas, je kunt je niet meer opgeven om onze wit-groene megababy op te halen in Seattle.

We willen iedereen bedanken voor de enthousiaste reacties en natuurlijk... het meedoen! Op donderdag 15 en vrijdag 16 februari worden de winnaars door ons gebeld. Ben je niet gebeld? Houd dan wel onze Facebook-pagina en het YouTube-kanaal in de gaten. Dan ben je er straks toch nog een beetje bij.

Hopelijk tot snel!


transavia boeing